The sacred and revered station

Te pou o te whakatupua

Te pou o te whakatawhito

Te pou o Ranginui e tū nei!

 

The celestial post

The ancient post

The pillar of universal order!

LATEST NEWS & EVENTS

unnamed-2.jpg

A MEETINGOF

SACRED WATERS

VIRTUAL
GATHERING

TE AWA TUPUA

TUPUA TE KAWA

TUPUA TE KAWA

TE PĀ AUROA NĀ TE AWA TUPUA

TE POU TUPUA

TE POU TUPUA

TE KOROTETE

DOCUMENTATION

SPEECHES/MEDIA

INAUGURATION

PHOTO GALLERY