The sacred and revered station

Te pou o te whakatupua

Te pou o te whakatawhito

Te pou o Ranginui e tū nei!

 

The celestial post

The ancient post

The pillar of universal order!

TE AWA TUPUA

TUPUA TE KAWA

TUPUA TE KAWA

TE PĀ AUROA NĀ TE AWA TUPUA

TE POU TUPUA

TE POU TUPUA

TE KOROTETE

DOCUMENTATION

SPEECHES/MEDIA/NEWS

INAUGURATION

PHOTO GALLERY